RBTC Coaching

Blog

Wat is coaching?

Wat is coaching? Ik begin even met een definitie volgens de literatuur. Een van de definities vinden we in het boek ‘leren coachen’ (Marinka van Beek en Ineke Tijmes):

  1. Het methodisch ontwikkelen van iemands potentiële kwaliteiten, zodat hij zo goed mogelijk presteert.
  2. De focus is gericht op de persoon en op het realiseren van (organisatie)doelen.
  3. Het leren en handelen worden bevorderd.
  4. Het gaat om concrete resultaten in houding, kennis en vaardigheden, om competenties.
  5. Er is een dialoog over plezier en problemen binnen het beroep.
  6. Er wordt gewerkt aan en vanuit bewustzijn en verantwoordelijkheid van de gecoachte voor de eigen (werk)situatie.
  7. De methode wordt bewust en gedurende een bepaalde tijd doelgericht toegepast

Hier valt van alles over te zeggen, maar daar kom ik in latere blogs op terug. Als we kijken wat Wikipedia er over te zeggen heeft dan lezen we:

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

Tot zover de ‘definitie’ van Wikipedia.

Kenmerken van coaching
Coaching is dus een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

Kenmerkend van een coachingstraject is dat de coach door de coachee wordt uitgezocht. In het coachingstraject is de coach degene die het leerproces begeleidt en monitoort en de cliënt of coachee wordt ‘gecoacht’. De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Coaching kan inhoudelijk zijn of procesmatig.
Bij inhoudelijke coaching is de coach iemand die een bepaald traject al heeft doorlopen en die iemand anders daarin begeleidt. Als voorbeeld kan de ex-toptennisser genoemd worden die de beginnende (top)tennisser begeleidt met techniek en tactiek van het tennisspel. Een coach speelt een belangrijke rol bij onzekerheidsreductie en wegnemen van faalangst. Gesprekken tussen coach en coachee hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen.

Inhoudelijke coaching is motivatie opgang brengen om te veranderen. De coachee maakt dan altijd het onderstaande proces van leren door: Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam en dan naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen.

Bij de procesmatige coach moet er meer gedacht worden aan een mental coach die begeleid hoe er omgegaan moet worden met verliezen, met intimiderende tegenstanders, met de pers en die denkt aan een juiste balans tussen leven en werken. Iemand die van een afstand en met minder belangen en daardoor rustiger meedenkt met de cliënt.

 

Grenzeloos

Ben jij grenzeloos? Waarom ben je grenzeloos? Wat zijn de...

Psychological Therapy

Life coaching

Herken je een van deze vragen? Gaan de zaken niet...

Prikangst

“Ik heb prikangst.” zegt Peter, net nadat hij goed en...

Voice Dialogue

Als mensen vastlopen in hun leven, dan is dat meestal...