RBTC Coaching

Blog

Vormen van coaching

Vormen van coaching: Er zijn vele soorten coaching en je zou bijna kunnen zeggen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het woord coaching wordt dan ook te pas en te onpas gebruikt.

De volgende vormen van coaching kunnen we onderscheiden:

 1. Lifecoaching (ook wel mental coaching, persoonlijke coaching en preventieve coaching genoemd): een groot deel van wat mensen coaching noemen gaat over life coaching. Samengevat komt het er neer dat life coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt.
 2. Transformatiecoaching: is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat. Deze manier van coachen kijkt vooral naar de diepere lagen van een mens of organisatie. Het oplossen van belemmerende overtuigingen is er een onderdeel van.
 3. Businesscoaching: Ondersteuning van mensen met een eigen bedrijf bij hun bedrijfsvoering. Het accent ligt dan vooral op communicatie, de processen, het managen van medewerkers, de contacten met de stakeholders en het persoonlijk welbevinden van de eigenaar.
 4. Executivecoaching: Bij deze vorm van coaching ligt het accent op het ondersteunen van directieleden en managers bij hun bedrijfsvoering.
  1. Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.
  2. Loopbaancoaching: heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancoach helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaan coaching sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

   Levenskeuzetest: Met de Levenkeuzetest wordt iemand in 3 dagdelen persoonlijk begeleid om inzicht te krijgen in hoe hij of zij in elkaar zit.
   De volgende niveaus worden behandeld (volgens de logische niveaus van Bateson): 1. Omgeving, 2. Gedrag, 3. Kwaliteiten, 4. Overtuigingen, 5. Identiteit en 6. Zingeving. Deze worden ingevuld met informatie die zowel komt uit het bewuste als uit het onbewuste.

  3. Psychosynthese: Activeert de scheppende vermogens, die de cliënt de moed geven om het bestaan met nieuw elan voort te zetten. Kan gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, professionele ontwikkeling of op bezieling in leven en werk. In 1996 heb ik een bachelorgraad in Psychosynthese behaald.
  4. Mindfulnesscoaching: Vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties en gedachtepatronen. De coach begeleidt de coachee in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de coachee met emoties en terugkerende gedachtepatronen zit.
  5. Coaching als managementstijl: Coachend leidinggeven kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten – althans voor het hoe.
  6. Wandelcoaching: Lekker door de natuur, in mijn geval, door de duinen lopen. Door het bewegen komen letterlijk de zaken die geestelijk vastzitten los, waardoor het bij de coachee weer gaat stromen en als gevolg daarvan ontstaan belangrijk inzichten. Alles wat zich in de natuur aandient kan worden gebruikt als ondersteuning binnen de coaching.
  7. Kindercoaching: Doel is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn, het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel.
  8. Provocatieve coaching: Gaat ervan uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen, dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het wordt hierdoor moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen. Door zich assertief tegen de coach te verdedigen leert de cliënt voor zichzelf op te komen, zichzelf realistischer te bekijken en genegenheid en waardering te uiten.
  9. Competentie ontwikkelingsgericht coachen: Geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling.
  10. Kledingcoaching: Doel is mensen te ondersteunen bij het uitkiezen van hun kleding.
  11. Voedingcoaching: Doel is mensen te ondersteunen bij hun voeding en daarin gezonde keuzes te maken. Een belangrijke motivatie om deze coaching te doen kan ongezond eten of overgewicht zijn.
  12. Biografischecoaching: Coaching die de bewustwording ondersteunt over je leven en alles wat er is gebeurt.
  13. Zelfcoaching: Deze coaching is handig wanneer je graag zelf leert om jezelf te coachen.
  14. Bewustzijn coaching: Tegenwoordig ontstaat er een nieuwe stroming die nieuw bewustzijn heet. Het heeft te maken met de transformatie van zowel de aarde als de mens en is spiritueel gedreven.
  15. Starterscoaching: Deze coaching wordt gegeven aan mensen die een eigen bedrijf willen starten of net zijn gestart.
  16. Assessmentcoaching: Begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.
  17. Systemiccoaching: Gaat uit van de gedachte dat een lid van een groep door het herkennen en veranderen van de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de leden van een groep.
  18. Immediatecoaching: coaching via e-mail op dagelijkse basis. Meestal ingezet bij management development coaching, maar ook geschikt voor ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

  Tot zover deze vormen van coaching. Helaas is deze lijst nog niet volledig, maar anders zou deze lijst te lang worden.

  In mijn praktijk geef ik de eerste 10 vormen van coaching die hier worden genoemd.  

Grenzeloos

Ben jij grenzeloos? Waarom ben je grenzeloos? Wat zijn de...

Psychological Therapy

Life coaching

Herken je een van deze vragen? Gaan de zaken niet...

Prikangst

“Ik heb prikangst.” zegt Peter, net nadat hij goed en...

Voice Dialogue

Als mensen vastlopen in hun leven, dan is dat meestal...