RBTC Coaching

Hoogbegaafde mensen

Hoogbegaafdheid is vaak een zegen omdat je als hoogbegaafde dingen kunt die anderen je niet nadoen. Maar er is helaas ook een andere kant; je kunt als hoogbegaafde problemen ervaren die direct te herleiden zijn tot je hoogbegaafdheid.

Problemen hoogbegaafden

Hieronder een selectie van mogelijke problemen waar hoogbegaafden mee kunnen worstelen.

Uitsluiting – Je vindt het als hoogbegaafde moeilijk aansluiting te vinden bij anderen.

Afkeuring – Je omgeving vindt je gedrag soms moeilijk te accepteren.

Pesten – Ongeveer 1 op de 3 hoogbegaafden is gepest op de lagere en/of middelbare school met nare gevolgen van dien voor de rest van hun leven.

Out of the box denken – Je gaat vaak te snel en je bent veelal te creatief voor de meeste anderen; die ervaren dat snelle en creatieve van jou soms alsof ze naar het tweede plan worden verwezen, dat ze het niet goed doen.

Autonoom zijn – Als hoogbegaafde ben je bij voorkeur autonoom in handelen en doen in het afwikkelen van je toevertrouwde taken, ook als dit leidt tot het overschrijden van grenzen. Je kunt bijna niet anders. Uiteraard is dit geregeld tegen het zere been van vele managers, leidinggevenden en collega’s. In combinatie met out-of-the-box-denken, chaotisch handelen en perfectionisme (zie hiervoor en hierna) kan dit dodelijk zijn voor je carrière.

Chaotisch – Je kan nogal chaotisch zijn omdat je in meerdere zaken geïnteresseerd bent. Dit kan leiden tot wrijving met collega’s en arbeidsconflicten.

Perfectionisme – Zeer grote kans dat je behoorlijk perfectionistisch bent. Nooit is het goed genoeg, altijd is er meer detaillering aan te brengen en altijd kan het nog net iets beter dan het al was. Dit leidt tot langer bezig zijn met zaken en uitstelgedrag. Het uit zich niet alleen in werk, maar kan zich bijvoorbeeld ook uiten in liefdesrelaties.

Samenwerken – Je vindt samenwerken met anderen, in het bijzonder met personen die niet hoogbegaafd zijn, waarschijnlijk een crime.

Overprikkeling – Omdat bij jou de fysieke zintuiglijke waarneming zeer goed is ontwikkeld, in de zin dat prikkels direct worden doorgeleid naar de juiste plekken in je hersenen, heb je over het algemeen minder behoefte aan veel prikkels. Helaas is de moderne samenleving daar niet op ingesteld. Je kunt dan ook makkelijker dan anderen overprikkeld raken van het vele wat er op je afkomt.

Emotioneel onderontwikkeld – Omdat je heel goed bent in het denken, ben je waarschijnlijk beroerd in het omgaan met en waarnemen van de eigen emoties en die van anderen.

Gemankeerd zelfbeeld en eenzaamheid – Door bovenstaande problemen kan het zijn dat je een gemankeerd zelfbeeld hebt ontwikkeld en je vaak eenzaam voelt.

En nu?
Uiteraard zijn er veel hoogbegaafden die nooit een probleem omtrent hun begaafdheid ervaren in hun leven, maar mocht jij hier wel moeite mee hebben, dan kan een goede gespecialiseerde coach wonderen verrichten.

Als hoogbegaafde kun je in een individueel coachingstraject bestaande uit twee fases diepgaande gedragsverandering bereiken.

Fase 1: life coaching

We beginnen het traject met het in kaart brengen van je huidige leven, zowel werk als privé. Wat werkt daarin wel en wat niet? Door het invullen en doornemen van vragenlijsten krijgen we een heel gedetailleerd beeld van je huidige gedrag en je gewenste gedragsverandering. Ik begeleid je bij het realiseren van deze gedragsverandering, onder meer door je opdrachten te geven die je privé en in je werk kunt uitvoeren. We bespreken steeds in een volgende sessie hoe je deze hebt uitgevoerd en ervaren.

Wanneer we in een coachingssessie niet veel hoeven op te schrijven, kunnen we ook kiezen voor wandelcoaching. Tijdens een wandeling van 1,5 tot 2 uur in de duinen of aan zee praten we dan over je vraagstuk. Je ziet vaak dat al wandelend inzichten veel makkelijker binnenkomen. 

Young woman outdoor feeling free

Fase 2: Transformatiecoaching

In de volgende fase gaan we een niveau dieper, we bereiken je onbewuste. We onderzoeken welke belemmerende overtuigingen je momenteel het meest in de weg zitten. Vervolgens gaan we aan de slag zodat je ze kan loslaten. We gebruiken daarvoor een veilige en zeer effectieve methode genaamd ‘Voice Dialogue’. Hiermee maken we de weg voor je vrij om te gaan leven vanuit je kern, vanuit de persoon die je echt bent. Dan pas kun je keuzes gaan maken vanuit persoonlijke vrijheid en vanuit zingeving. Na zo’n coachingstraject zal je veel beter kunnen omgaan met je hoogbegaafdheid en zal er een wezenlijke transformatie plaatsvinden waardoor je veel minder problemen ervaart en je je doelen makkelijker kunt bereiken.

Belemmerende overtuigingen bestudeerd

Wat zijn belemmerende overtuigingen?

Mogelijkheden en tarieven

  • Vrijblijvende gratis kennismaking/intake
  • Coachingssessie particulier of zzp in Vogelenzang: 1 uur € 121 en 1,5 uur € 173,-
  • Coachingssessie particulier of zzp videobellen: 1 uur € 110 en 1,5 uur € 156,-
  • Coachingssessie zakelijk in Vogelenzang: 1 uur € 173 en 1,5 uur € 250,-
  • Coachingssessie zakelijk videobellen: 1 uur € 162 en 1,5 uur € 233,-

Ben je particulier of zzp’er dan worden mijn coachingssessies, afhankelijk van je pakket bij je ziektekostenverzekeraar, gedeeltelijk vergoed. Bekijk de vergoedingen van ziektekostenverzekeraars.

Vrijblijvend kennismaken

Wil je vrijblijvend kennismaken om te bespreken wat ik voor je kan betekenen? Vul het formulier in, dan neem ik contact met je op.