RBTC Coaching

Mindfulness

Als we op een heldere manier kunnen waarnemen wat we nu ervaren aan gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen, dan kunnen we voorkomen dat we ons erdoor laten meeslepen over het verleden of gepieker over de toekomst. Mindfulness stelt ons in staat onze aandacht te richten op wat we ervaren in het ‘hier en nu’.

Wat is mindfulness?

Mindfulness (opmerkzaamheid) vindt zijn oorsprong in het boeddhisme en is met westerse psychologische inzichten verenigd tot een aandachtstraining of mindfulness-training, zoals we die inmiddels in zo’n beetje de hele wereld kennen. Mindfulness verwijst naar een vorm van meditatie, een levenshouding waarbij je doelbewust aandachtig bent in het hier-en-nu, zonder te oordelen. Het is een methode die goed toepasbaar is in het dagelijks leven.

Tijdens de mindfulness-training wordt de aandacht getraind, onder andere door meditatie-oefeningen. Mensen die deze oefeningen regelmatig doen, worden zich meer bewust van hun gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en gewoonten.
Mindfulness kan ons leren om onze gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties op milde wijze waar te nemen zoals ze komen én ook weer gaan. Hierdoor merken we op dat we niet altijd op dezelfde, automatische manier hoeven te reageren (bijvoorbeeld door te piekeren of door aan een gevoel te willen ontsnappen). We leren een manier om met stress en klachten om te gaan die werkt op de lange termijn.

Onderzoek toont aan dat Mindfulness effectief is. De belangrijkste uitkomsten van onderzoek naar de effecten van een Mindfulness training op een rij:

  • Afname van lichamelijke en psychologische klachten
  • Beter met stress en onrust kunnen omgaan
  • Beter kunnen ontspannen
  • Het immuunsysteem wordt versterkt
  • Kwaliteit van leven verbetert
  • Positieve verandering in leefstijl
  • Emoties zijn meer in evenwicht
  • Positieve veranderingen in aandachtsspanne, denken en hersenfuncties
  • De manier waarop iemand naar zichzelf en de wereld om zich heen kijkt en daar vervolgens op reageert, transformeert.

Accreditaties

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

European Mentoring & Coaching Council 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten
en Agogen

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Aangesloten bij

Bewust Haarlem

Bewust Amsterdam