RBTC Coaching

Voice Dialogue

Een van de belangrijkste oorzaken waarom mensen vastlopen is omdat ze last hebben van belemmerende overtuigingen. Voice Dialogue is een techniek waarmee je met jezelf in gesprek gaat om je belemmerende overtuigingen op een veilige, relatief eenvoudige manier te kunnen loslaten, zodat je er geen last meer van hebt.

Subpersonen

Volgens de opvattingen van Voice Dialogue, in 1985 ontwikkeld door Hal en Sidra Stone, zijn er diverse subpersonen (deelpersonen of deelpersoonlijkheden) in je aanwezig. Ze opereren als zelfstandige energieën, ieder met een eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn. Wij zijn ons meestal niet bewust van deze verschillende ikken, omdat we denken te leven vanuit één ik die bewust handelend kan optreden en vrije keuzes kan maken. Dit is het ego, de ‘uitvoerende’ functie in ons. Het ego is echter vaak geïdentificeerd met een van onze subpersonen (in Voice Dialogue het primary self genoemd).

Door deze identificatie is het ‘primary self’ dan niet de vrije coördinerende instantie, maar is het gebonden aan de energie van een subpersoon. De mogelijkheid tot een vrije keuze of bewust handelen is dan geblokkeerd

Voice Dialogue laat subpersonen communiceren

Je subpersonen zijn aanwezig in je lager onbewuste. Je kunt ze ontdekken door contact met ze te maken en met ze in gesprek te gaan via de ‘dialoog van de stem’, hoe gek dit ook klinkt. Voice Dialogue berust op de communicatie met en tussen subpersonen. Wanneer subpersonen door Voice Dialogue op een constructieve manier leren samenwerken, zullen de negatieve krachten als vanzelf oplossen. Hierdoor worden veel belemmerende overtuigingen geneutraliseerd. Dat betekent dat de problemen die ontstaan door trauma’s die vroeger zijn opgelopen, worden opgelost en daardoor lossen veel problemen op zoals vermoeidheid, compulsief gedrag, onaardigheid, agressie en ‘er niet mogen zijn’. Daardoor kan bijvoorbeeld zachtheid, begrip, het vermogen tot luisteren, (innerlijke) rust, persoonlijke groei en een gelukkiger leven, in de plaats komen.

Uit het boek ‘Ik (k)en mijn ikken’

De methode ‘Voice Dialogue’

De kern van de methode is het manifest maken van de verschillende subpersonen in iemand, ze vanuit het lager onbewuste naar buiten te laten treden en ze tot een gesprek uitnodigen. Het zelf – met zijn uitvoerende functie – wordt zich daardoor bewust van de verschillende delen en van wat die mee te delen hebben. Verder wordt aandacht besteed aan de toestand van ‘getuige zijn’, die Stone, de grondlegger van Voice Dialogue, de staat van awareness noemt: daarin kan integratie van de delen plaatsvinden.

Stone noemt het werken met Voice Dialogue bewustzijnswerk, maar Stone’s definitie van bewustzijn is het gewaar zijn (awareness) én de ervaring van de verschillende energiepatronen of subpersonen.

Werkwijze RBTC; hoe worden belemmerende overtuigingen geneutraliseerd?

Thuis vul je in ongeveer twee uur een vragenlijst in. Met een analyse van deze vragenlijst en een coachingsgesprek inventariseren we de belemmerende overtuigingen. De meeste mensen komen uit initieel op zo’n twintig belemmerende overtuigingen. In volgende sessies worden de belemmerende overtuigingen geneutraliseerd door middel van Voice Dialogue-sessies. 

Hoe werkt een Voice Dialogue-sessie?

In de aanvang van een Voice Dialogue-sessie zet de cliënt twee stoelen neer en hij gaat er op eentje zitten. De begeleider (‘facilitator’) zit ergens in de ruimte. De cliënt en de begeleider besteden enige tijd om zich comfortabel te voelen en om tot rust te komen. Dan zal de begeleider de cliënt vragen de subpersoon, die de drager is van dat bepaalde probleem, uit te nodigen om in de andere stoel plaats te nemen, zodat hij speciaal met dat deel kennis kan maken en een gesprek kan aangaan. Wanneer de cliënt er aan toe is om de subpersoon op te roepen, vertelt deze tegen de subpersoon in de andere stoel wie het is en wat deze voor de cliënt betekent. Wanneer dit naar tevredenheid van zowel de begeleider als de cliënt is gebeurt, gaat de cliënt in de stoel zitten van de subpersoon en gaat zich identificeren met de subpersoon. De cliënt wórdt de subpersoon! Daardoor ook wordt de subpersoon automatisch geankerd aan deze stoel. Dat betekent dat steeds wanneer de cliënt in deze stoel gaat zitten, deze automatisch de subpersoon wordt.

Wanneer de cliënt nu steeds tussen de twee stoelen wisselt (de stoel van ‘zichzelf’ en de stoel van de subpersoon) en met de andere stoel praat door opmerkingen te maken of vragen te stellen, ontstaat er een dialoog tussen cliënt en subpersoon. Dit noemen we de Voice Dialogue oftewel een dialoog via de stem. Deze dialoog maakt een helingsproces mogelijk waarbij de subpersoon en daarmee de belemmerende overtuiging wordt geneutraliseerd!
Een voorbeeld: iemand klaagt dat hij nooit eens kan uitslapen. Ook al hoeft hij niet vroeg op, iets dwingt hem toch om op te staan. De cliënt en begeleider kunnen kiezen uit de volgende subpersonen om uit te nodigen voor een gesprek middels Voice Dialogue: degene die hem dwingt op te staan of degene die zich erover beklaagt. Ook is het mogelijk om beiden tegelijkertijd op te roepen, zodat ze met elkaar het gesprek aan kunnen gaan.

Subpersonen zijn altijd van goede wil

De verschillende subpersonen blijken steeds energiepatronen in de cliënt te vertegenwoordigen, die als ze daartoe uitgenodigd worden meestal heel goed hun kant van de zaak weten te vertellen. De cliënt (of begeleider) gaat een gesprek aan met elk van deze subpersonen, ieder steeds op zijn eigen plek, en vraagt ze bijvoorbeeld naar hun herkomst, hun motivatie, hun manier van handelen, steeds op een uitnodigende en nooit veroordelende wijze. In de praktijk blijkt steeds weer, dat de subpersonen, als ze eenmaal van het ego gescheiden zijn, uitermate gul zijn met informatie, vooral als ze door het ego werden onderdrukt of niet werden begrepen.

Zou je zelf eens willen ervaren hoe het is om  een Voice Dialogue te ondergaan? Of zou je eens wat meer inzicht willen hebben in je eigen belemmerende overtuigingen? Neem dan contact met me op.

Accreditaties

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

European Mentoring & Coaching Council 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten
en Agogen

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Aangesloten bij

Bewust Haarlem

Bewust Amsterdam