RBTC Coaching

Methodes

In mijn coaching maak ik gebruik van onder meer de volgende methodes.

Logische niveaus van Bateson

De logische niveaus van Bateson is een werkzaam model van Gregory Bateson en Robert Dilts met als uitgangspunt: een mens moet een probleem oplossen op het niveau waar dat probleem zich bevindt.

Binnen de logische niveaus van Bateson kennen we zes niveaus:

  1.   Omgeving
  2.   Gedrag
  3.   Kwaliteiten (capaciteiten, vermogen, kennis)
  4.   Overtuigingen en waarden (waarheden)
  5.   Identiteit
  6.   Zingeving (doel, missie, spiritualiteit)

Binnen de logische niveaus van Bateson is elk hoger niveau dominant over een lager niveau, waarbij niveau 6 het hoogste is.

Lees meer

Voice Dialogue

Een van de belangrijkste oorzaken waarom mensen vastlopen is omdat ze last hebben van belemmerende overtuigingen. Voice Dialogue is een techniek waarmee je met jezelf in gesprek gaat om je belemmerende overtuigingen op een veilige, relatief eenvoudige manier te kunnen loslaten, zodat je er geen last meer van hebt.

Subpersonen

Volgens de opvattingen van Voice Dialogue, in 1985 ontwikkeld door Hal en Sidra Stone, zijn er diverse subpersonen (deelpersonen of deelpersoonlijkheden) in je aanwezig. Ze opereren als zelfstandige energieën, ieder met een eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn. Wij zijn ons meestal niet bewust van deze verschillende ikken, omdat we denken te leven vanuit één ik die bewust handelend kan optreden en vrije keuzes kan maken. Dit is het ego, de ‘uitvoerende’ functie in ons. Het ego is echter vaak geïdentificeerd met een van onze subpersonen (in Voice Dialogue het primary self genoemd).

Lees meer

Mindfulness

Als we op een heldere manier kunnen waarnemen wat we nu ervaren aan gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen, dan kunnen we voorkomen dat we ons erdoor laten meeslepen over het verleden of gepieker over de toekomst. Mindfulness stelt ons in staat onze aandacht te richten op wat we ervaren in het ‘hier en nu’.

Wat is mindfulness?

Mindfulness (opmerkzaamheid) vindt zijn oorsprong in het boeddhisme en is met westerse psychologische inzichten verenigd tot een aandachtstraining of mindfulness-training, zoals we die inmiddels in zo’n beetje de hele wereld kennen. Mindfulness verwijst naar een vorm van meditatie, een levenshouding waarbij je doelbewust aandachtig bent in het hier-en-nu, zonder te oordelen. Het is een methode die goed toepasbaar is in het dagelijks leven.

Tijdens de mindfulness-training wordt de aandacht getraind, onder andere door meditatie-oefeningen. Mensen die deze oefeningen regelmatig doen, worden zich meer bewust van hun gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en gewoonten.

Lees meer

Buddha statue in bright room.

NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP heeft zijn wortels in de psychotherapie, maar wordt ook gebruikt door coaches, trainers, leraren, managers, adviseurs, artsen en andere beroepsgroepen.

Wat is NLP?

NLP is de wisselwerking tussen drie elementen:
1. Een methode die de subjectieve ervaring onderzoekt; dat wil zeggen dat ze structuren (elementen en verbanden) in onze beleving opspoort.
2. Een methode om te modelleren, dat wil zeggen een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken met behulp van psychologische veranderingstechnieken.
3. Een communicatietechnologie, dat wil zeggen een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en de communicatie – binnen en tussen mensen – te verhelderen en te versterken.

Lees meer

Accreditaties

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

European Mentoring & Coaching Council 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten
en Agogen

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Aangesloten bij

Bewust Haarlem

Bewust Amsterdam