RBTC Coaching

Transformatiecoaching

Transformatiecoaching: In de vorige blog – Vormen van coaching heb ik de verschillende vormen van coaching uitgelegd. Nu ga ik dieper in op één van de vormen: transformatiecoaching; mijn meest favoriete vorm van coaching. Waar we bij gewone coaching (lifecoaching) ons vooral richten op de niveaus gedrag, vaardigheden en het verkrijgen van inzichten op overtuigingen niveau (zie schema […]

Transformatiecoaching

Wat is dat? Wat is het verschil met ‘gewone’ coaching? En waarom is transformatiecoaching zo krachtig? Om dat helder te krijgen geef ik je eerst een beknopte beschrijving van coaching: Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van psychisch gezonde mensen en een geloof in […]

De historie van coaching

Historie van coaching: De term komt uit het Frans (coche). Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats. Het besturen van een koets werd coaching genoemd. De bron van het werkwoord ’to coach’ is echter het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was […]

Belemmerende overtuigingen

Wat zijn dat? Hoe kom je eraan? En waarom kunnen ze zo vervelend voor je zijn? Wat zijn belemmerende overtuigingen? Een belemmerende overtuiging is een irreële, irrelevante maar hele sterke boodschap die je automatisch aan jezelf geeft zodra je iets meemaakt dat een gevaar voor jou lijkt te zijn. Voorbeelden van belemmerende overtuigingen zijn: ‘Ik […]

Vormen van coaching

Vormen van coaching: Er zijn vele soorten coaching en je zou bijna kunnen zeggen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het woord coaching wordt dan ook te pas en te onpas gebruikt. De volgende vormen van coaching kunnen we onderscheiden: Lifecoaching (ook wel mental coaching, persoonlijke coaching en preventieve coaching genoemd): een […]

Wat gebeurt er als een baby in een te hete auto achterblijft?

Je hoort het toch nogal eens, dat kinderen in een te hete auto achterblijven. Ik werd dan ook wel heel blij toen ik onlangs het nieuwsbericht las dat Italië een alarmsysteem wil verplichten om te voorkomen dat automobilisten hun kind vergeten in de auto. Dat kan ouders enorm helpen, want je moet er niet aan denken dat […]

Wat is coaching?

Wat is coaching? Ik begin even met een definitie volgens de literatuur. Een van de definities vinden we in het boek ‘leren coachen’ (Marinka van Beek en Ineke Tijmes): Het methodisch ontwikkelen van iemands potentiële kwaliteiten, zodat hij zo goed mogelijk presteert. De focus is gericht op de persoon en op het realiseren van (organisatie)doelen. Het […]