RBTC Coaching

Voice Dialogue verdieping

Niet iedereen kan altijd meteen in zijn deelpersoonlijkheden (subpersonen) gaan. De ‘controleur’ (in de psychiatrie ‘weerstand’ genoemd, maar in Voice Dialogue als echte deelpersoonlijkheid beschouwd) kan dat stilzwijgend beletten. Deze controleur wordt in Voice Dialogue in hoge mate gerespecteerd. Hij is ooit uit nood geboren om de persoon te beschermen. Daarom wordt in geen geval geprobeerd hem tijdens de sessie omver te lopen, hem te negeren of te veroordelen. De controleur is niet alleen de beschermer van de persoon, maar ook van de Voice Dialogue sessie. Is hij dus sterk aanwezig, of is het ego met hem geïdentificeerd, dan wordt hij eerst benaderd en om toestemming gevraagd om verder te mogen werken. Wanneer de controleur gerespecteerd wordt blijkt ook dan weer, dat hij zijn weerstand gaandeweg zal opgeven en datgene toelaten wat de werker nodig heeft. Dat is meestal: zijn kwetsbare kanten mogen laten zien.

Raakt iemand vertrouwd met het werk, dan genieten de deelpersoonlijkheden er steeds meer van ‘uitgelaten’ te worden en zullen er zich steeds nieuwe aandienen vanuit diepere of hogere lagen van het bewustzijn. Voice Dialogue brengt een proces op gang dat geen grenzen heeft. Je kunt er zover mee reiken als je wilt: kennis maken met je ‘demonen’, de onderdrukte instincten die giftige energieën veroorzaken, of juist spirituele energieën verkennen, waarvan je slechts het flauwste vermoeden hebt. Het Voice Dialogue proces, eenmaal op gang gebracht, werkt dóór. Het nog onbewuste deel van ons geeft steeds zelf de impulsen in de vorm van dromen, stemmingen, beelden of opwellingen, om het werk voort te zetten. Het wil verder ‘ontdekt’ worden, totdat we uiteindelijk met onze ‘inner guide’ (innerlijke gids) in contact komen; volgens Stone is dat de intelligentie van het onbewuste, die ons minstens zoveel te bieden heeft als ons bewuste verstand voor onze ervaringen van de creativiteit en de zin van het leven.

Degenen die zich lange tijd met louter spirituele methodes hebben beziggehouden, bijvoorbeeld verschillende vormen van meditatie, blijken de Voice Dialogue methode prettig te vinden omdat ze weer met hun voeten op de aarde worden gezet; in de awareness-staat van de methode blijft voldoende ruimte en tijd voor meditatieve aandacht.

In Voice Dialogue zijn een aantal psychologische theorieën te herkennen. De dieptepsychologie is erin te herkennen omdat Voice Dialogue ervan uitgaat dat we ons over het algemeen niet bewust zijn van de verschillende deelpersonen in onszelf; ook stelt Voice Dialogue dat we vaak stemmen wegdrukken, verdringen naar het onbewuste, die van daaruit toch door blijven werken. Het gevolg van die onbewuste deelpersonen/stemmen is dat ze er wel zijn maar dat je dit niet weet. Je beseft dit niet, waardoor jij in de greep bent van die deelpersonen; wanneer je je er van bewust bent verliezen ze hun greep op jou, en ben jij weer de baas over jezelf. De humanistische psychologie is erin te herkennen omdat Voice Dialogue een manier is om jezelf te verwerkelijken (innerlijke groei). De contemplatieve psychologie is erin te herkennen omdat bij Voice Dialogue zelfobservatie heel belangrijk is: het waarnemen van onze gedachtepatronen en de daarbij horende gevoelens, die afkomstig zijn van de deelpersonen in onszelf.

Voice Dialogue stelt dat wij mensen weliswaar een eenheid lijken te zijn, maar dat er in onze geest (psyche) een aantal verschillende stemmen van deelpersonen zijn te onderscheiden, die in de loop van ons leven zijn ontstaan. De aanleg tot bepaalde stemmen zit in ons allemaal. We worden als kind geboren, daarom hebben we allemaal de stem (persoon) van het kind nog in ons. Als we groter worden gaan we ons eigen kwetsbaarheid beschermen; in ons ontstaat de deelpersoon van de beschermer/beheerser. Het is belangrijk dat we als volwassenen open blijven staan voor de stem van het kind in ons.

Accreditaties

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

European Mentoring & Coaching Council 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten
en Agogen

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Aanelsloten bij

Bewust Haarlem

Bewust Amsterdam