RBTC Coaching

Archetypen als basisgegeven

Voice Dialogue is mede gebaseerd op de archetypen van Jung.

De mensheid heeft zich in de loop van de evolutie ontwikkeld door moeilijke situaties te overwinnen. De kracht om moeilijke situaties te overwinnen is in ons aanwezig doordat in onze genen manieren van overleving zijn opgeslagen in de vorm van archetypen. Zo kunnen de subpersonen in ons gezien worden als archetypische personen die doorgegeven zijn in de lijn van de erfelijke overdracht. Het zijn als het ware klaarliggende gedragsmogelijkheden waarvan we gebruik kunnen maken.

Zo kan de situatie in combinatie met de gereed liggende archetypische gedragspotenties er toe leiden dat je je gaat gedragen als een onschuldig kind, een boze heks, een overheersende tiran, een wreed roofdier.

Een bepaalde subpersoon in je neemt het heft in handen, maar je bent die subpersoon in essentie niet. Het gaat er om dat je je bewust wordt van de subpersonen die bij jou een belangrijke rol spelen.

Door zelfobservatie en zelfreflectie zal dit steeds duidelijker worden. De subpersonen zullen als zodanig niet verdwijnen, maar bewustwording ervan kan ertoe leiden dat je de blinde gehoorzaamheid daaraan doorbreekt. Je laat je er dan niet meer door bepalen. Vanuit je centrum kun je zo proberen zelf de centrale regie op je te nemen en zo meester te worden van jezelf. De verschillende energieën kun je dan min of meer bewust sturen en inzetten: je bent je bewust wanneer de heks, de tiran of het onschuldige kind in je het voortouw neemt, de ‘inner observer’ neemt dit waar en daardoor bewaar je er tegelijk een zekere afstand van. Je wordt er niet meer zo door bepaald.

Voorbeelden

De subpersonen die we in ons gedrag kunnen herkennen zijn bijvoorbeeld het onschuldige kind, het kwetsbare kind, het speelse kind, het magische kind, de kabouter (allemaal aspecten van het kind-archetype). Ook zijn er gedragspatronen als de goede moeder, de inktvis die met haar tentakels haar kroost omkneld houdt, de Prinses, de Koningin, de onschuldige maagd, de hoer, de heks (vormen van het vrouwelijke (moeder-) archetype).

Andere gedragspatronen zijn bijvoorbeeld de Almachtige Vader, de tiran, de oude wijze man, de Prins, de Koning, de Held, de Tovenaar, de reus (mannelijke (vader-) archetypen).

Ook kunnen we dierlijk gedrag vertonen: gedrag als van een roofdier, een leeuw, een slang, een zwaan, een draak, enzovoort. Men komt ze in alle culturen in sprookjes en mythen tegen.

De Grieken gaven aan deze archetypen godennamen. Ze wisten maar al te goed dat elke god gerespecteerd moest worden. Naast de god Apollo bijvoorbeeld, de god van de Rede en het Licht, moet ook ruimte zijn voor zijn tegenpool, Dionysus, god van het irrationele en de extase. Wie hem niet erkende kreeg hem tegen zich.

Stone trekt deze lijn door bij de hedendaagse mens: wanneer we onze irrationele kant verdringen wreekt zich het Dionysisch instinct in ons, meestal op slinkse wijze en op onverwachte momenten. Jung spreekt hier van de Schaduw in ons.

Accreditaties

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

European Mentoring & Coaching Council 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten
en Agogen

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Aanelsloten bij

Bewust Haarlem

Bewust Amsterdam