RBTC Coaching

NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP heeft zijn wortels in de psychotherapie, maar wordt ook gebruikt door coaches, trainers, leraren, managers, adviseurs, artsen en andere beroepsgroepen.

Wat is NLP?

NLP is de wisselwerking tussen drie elementen:
1. Een methode die de subjectieve ervaring onderzoekt; dat wil zeggen dat ze structuren (elementen en verbanden) in onze beleving opspoort.
2. Een methode om te modelleren, dat wil zeggen een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken met behulp van psychologische veranderingstechnieken.
3. Een communicatietechnologie, dat wil zeggen een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en de communicatie – binnen en tussen mensen – te verhelderen en te versterken.

NLP ontstond in de jaren 70, toen Richard Bandler en John Grinder enkele uitzonderlijk effectieve psychotherapeuten bestudeerden en hun vaardigheden overdraagbaar(der) maakten. Na de jaren 70 breidde NLP zich snel en gevarieerd uit. Er werden NLP-technieken ontwikkeld voor het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het onderwijs. NLP wordt niet centraal gereguleerd, waardoor er veel varianten bestaan.

Enkele wetenschappers hebben er aanstoot aan genomen dat het woord ’neurolinguistisch’ in NLP niet verwijst naar neurolinguïstiek in de academische zin van het woord. Ook stellen zij dat sommige uitgangspunten van NLP verouderd zijn en dat er geen effectonderzoek is gedaan. Inmiddels heeft het IEP wetenschappelijk onderzoek gedaan dat laat zien dat NLP uitstekend werkt. Bovendien heeft NLP zich de afgelopen 30 jaar in de praktijk bewezen als een nuttige methode en sluit de praktijk van NLP nauw aan bij recente wetenschappelijke inzichten.

Accreditaties

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

European Mentoring & Coaching Council 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten
en Agogen

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Aangesloten bij

Bewust Haarlem

Bewust Amsterdam